16 de nov. de 2018

REGULAMENTO


1.- NORMATIVA XERAL.

A proba a celebrar cumprirá as disposicións marcadas nos regulamentos técnicos da Real Federación Española de Ciclismo baixo o epígrafe “Probas de Ciclocross”.


1.1.- PROMOCIÓN.

A Peña Ciclista Monte Xalo realizará unha proba de Promoción con corredores/as de categorías: principiantes, alevíns e infantís que estén en posesión de licenza federativa. A distancia da proba será de unha volta ó circuito, onde os participantes poderán empregar bicicleta de BTT ou de Ciclocross. Non haberá clasificación nesta proba.


1.2.- INSCRICIÓNS.

A preinscrición faráse a través do portal de inscricións da páxina web da Federación Galega de Ciclismo (FGC). Os corredores/as confirmarán a súa participación presentándose persoalmente, ou a través do seu director deportivo ou representante do clube, coa súa licenza ó Xurado Técnico na oficina permanente, dende unha hora e media, ata media hora antes da saída.
A preinscrición péchase o mércores anterior á proba, ás 22:00 horas.
A categoría Promoción poderá facer a súa preinscrición na web da FGC. Tamén o pode facer o mesmo día da proba.
O corredor/a que non faga a preinscrición on line, penalizaráse á hora de chamada á parrilla, non poderá optar ó seu posto por ranking e será situado ó final do grupo de competición.            1.3.- SAÍDAS DAS CATEGORÍAS E HORARIOS.

O número de mangas e horarios de saída para cada categoría serán:

·       No caso da proba de Promoción, as 09:30 horas.

·       1ª saída
MÁSTER 50/60
10:00 horas
MÁSTER 40


·       2ª saída
MÁSTER 30
11:00 horas

·       3ª saída
CADETES
12:15 horas
FÉMINAS CADETES


·       4ª saída
ELITE e SUB 23
13:00 horas
JUNIOR

FÉMINAS ELITE e SUB 23

FÉMINAS JUNIOR

FÉMINAS MÁSTER


         
1.4.- DURACIÓN DAS PROBAS.
o   Cadetes: 30 minutos.
o   Juniors: 40 minutos.
o   Sub-23: 50 minutos.
o   Elite: 60 minutos.
o   Máster 30/40/50/60: 40 minutos.
o   Féminas cadete: 30 minutos.
o   Féminas junior: 40 minutos.
o   Féminas máster: 40 minutos.
o   Féminas elite/sub-23: entre 40 e 50 minutos.


1.5.- NÚMERO DE VOLTAS.
O número de voltas calcúlanse e comunícanse ó finalizar a segunda volta.


1.6.- ZONA DE MATERIAL E ACREDITACIÓNS.
A zona de material estará sinalizada e cumpre as medidas según normativa. Ó longo do posto de material haberá unha separación, por medio de cintas entre o circuíto da carreira e o corredor do cambio de material. O posto de material estará sinalado e delimitado de forma precisa mediante unha bandeira amarela ao principio e ao final da separación entre os dous corredores. Á beira do pasillo de cambio de material haberá unha zona reservada ós mecánicos e o seu material, dunha profundidade de dous metros.

Soamente o persoal de asistencia debidamente inscrito, acreditado e provisto de licenza federativa anual, pode permanecer nas zonas de material.
As acreditacións serán entregadas polo Xurado Técnico de cada proba, na entrada á zona de material, previa presentación da licenza anual: mecánico,  director deportivo, monitor ou corredor. Soamente se permite dúas acreditacións por corredor e queda totalmente prohibido o acceso á zona, de persoas sen acreditación.

2.- NORMATIVA PARTICULAR COPA DE GALICIA.

2.1.- PARTICIPANTES.
A Copa Galicia de Ciclocross está aberta á participación de todos os deportistas, con licenza federativa expedida pola Unión Ciclista Internacional ou algún organismo dependente.
En cada proba puntuable establecerase unha clasificación individual por categorías:
·       Cadete masculino.
·       Cadete feminino.
·       Junior masculino.
·       Sub-23 masculino.
·       Élite masculino.
·       Máster 30 masculino.
·       Máster 40 masculino.
·       Máster 50/60 masculino (conxunta).
·       Junior feminino/Sub-23 feminino/Élite feminino/Máster feminine (conxunta).
Aínda que a clasificación sexa conxunta, faráse podio en cada categoría.

2.2.- ORDE DE SAÍDA.
A orde da posición na grella de saída das distintas categorías, determináse pola clasificación xeral individual da Copa Galicia. Os 10 primeiros clasificados ocuparán as 10 primeiras posicións da grella e o resto de corredores situaránse a continuación.
O líder ocupará sempre a primeira posición na grella de saída e deberá vestir co maillot que o acredita como tal. Cando a proba sexa de categoria 1.33.5 a orden de saída será según normativa vixente da RFEC. O incumprimento desta disposición penalizaráse con 20 puntos na clasificación xeral individual.


2.3.- DISTANCIA DO CIRCUITO.
          2400 metros de lonxitude, según Normativa Técnica REFC.


2.4.- CLASIFICACIÓN XERAL INDIVIDUAL.
As clasificacións xerais individuais actualizaránse despois de cada unha das probas puntuables. No caso das categorías conxuntas diferenciaráse  cada unha delas cun asterisco indicando a súa categoría correspondente.
No caso de probas en días consecutivos, a orde de saída non cambia respecto do primeiro día.
O vencedor da Copa Galicia obteráse pola suma dos puntos obtidos en cada unha das probas, sendo vencedor o que máis puntos obteña. En caso de empate, sería o primeiro o que máis primeiros postos parciais obteña, de manterse, computaríanse os segundos postos e así sucesivamente. En caso de persistir o empate, declararáse vencedor o que obteña o mellor posto na última proba da Copa Galicia.
Para o sistema de puntuación da clasificación xeral individual, outorgaranse puntos aos 25 primeiros clasificados de cada categoría segundo a táboa adxunta.

POSTO
PUNTUACIÓN
POSTO
PUNTUACIÓN
150 Puntos
14º
32 Puntos
120 Puntos
15º
30 Puntos
100 Puntos
16º
28 Puntos
80 Puntos
17º
26 Puntos
70 Puntos
18º
24 Puntos
60 Puntos
19º
22 Puntos
55 Puntos
20º
20 Puntos
50 Puntos
21º
18 Puntos
45 Puntos
22º
16 Puntos
10º
40 Puntos
23º
14 Puntos
11º
38 Puntos
24º
12 Puntos
12º
36 Puntos
25º
10 Puntos
13º
34 Puntos
2.5.- PREMIOS, TROFEOS E MAILLOT DE LÍDER.

ELITE E SUB 23 MASCULINO
CONXUNTAMENTE
ABSOLUTA FEMININA
100,00 €
100,00 €
60,00 €
60,00 €
40,00 €
40,00 €
30,00 €
30,00 €
15,00 €
15,00 €
TOTAIS
245,00 €
245,00 €

* Categorías Máster masculino e feminino non terán dereito a premio en metálico.

O final de cada proba recibirán o correspondente trofeo os 3 primeiros/as clasificados/as de cada categoría. Impoñeráse o maillot de líder da Copa Galicia de Ciclocross ó primeiro/a da clasificación xeral individual despois da carreira, en cada unha das categorías:
Homes:
·       Cadete.
·       Junior.
·       Sub-23.
·       Élite.
·       Máster 30.
·       Máster 40.
·       Máster 50/60.

Mulleres:
·       Cadete.
·       Junior.
·       Sub-23.
·       Élite.
·       Máster 30/40.
PROMOCIÓN: non se entregarán premios, nin trofeos, non se fará clasificación.
Entregaranse maillots de líder aos primeiros clasificados de cada categoría. Os líderes teñen a obrigación de portar o maillot que o acredita como tal en cada unha das probas puntuables para a Copa Galicia. O incumprimento desta disposición penalizarase con 20 puntos na clasificación xeral individual.

2.6.- ACTO PROTOCOLARIO ENTREGA DE PREMIOS.
O acto protocolario de entrega de premios terá lugar ó finalizar a competición de todas as categorías, a excepción das probas en horario de maña das categorías Máster que terá lugar as 11:50 horas.
En todos os actos protocolarios de entrega de premios, os corredores/as deberán subir ó podium co equipamento oficial de competición do seu equipo (maillot e culotte). Soamente, en condicións climatoloxicas moi adversas se permitirá subir co chandal  do  club  (previo  acordo  entre  o  clube  organizador  e o Xurado Técnico da proba).O incumprimento de non levar o equipamento oficial de competición do seu equipo, penalizarase con 20 puntos na clasificación xeral individual.
Reincidencias, no caso de que un corredor/a incumpra ca norma anterior, aplicaráselle as seguintes sancións: a 1ª vez penalizaráselle con 20 puntos, a 2ª dobraránselle os puntos e a 3ª descualificaráselle da clasificación xeral individual.
O corredor/a ten a obriga de presentarse ao acto protocolario de entrega de premios. O seu incumprimento penalizarase con 20 puntos na clasificación xeral individual.
A Federación Galega de Ciclismo, ó final da Copa Galicia de Ciclocross, entregará premios ós 3 primeiros clasificados de cada categoría e obsequio ó mellor equipo. A clasificación por equipos obterase coa suma dos puntos individuais do ranking conseguidos polo primeiro mellor corredor de cada equipo en cada categoría.

2.7.- RECLAMACIÓNS.

Ó rematar a competición, o Xurado Técnico publicará e expoñera en lugar visible as clasificacións da proba. O prazo para admitir reclamacións as mesmas comprenderá dende a súa publicación ata a ceremonia protocolaria de entrega de premios.


2.8.- RANKING DA FEDERACIÓN GALEGA DE CICLISMO.

A Federación Galega de Ciclismo, establecerá un ránking de puntos para ciclistas con licenza federativa galega. Concederánse puntos en todas as probas que se celebren en Galicia de Ciclocross de todas as categorías competitivas. Non puntuarán aquelas probas que nas súas clasificacións non contemplen distinción de todas as categorías.

Elaboraráse un ranking por categoría e disciplina, tanto masculino, como feminino.

A Federación Galega de Ciclismo, entregará ó primeiro clasificado do ránking de cada categoría un galardón como vencedor do mesmo na Gala do Ciclismo Galego.Ningún comentario:

Publicar un comentario

Nota: só un membro deste blog pode publicar comentarios.