4 de xuño de 2013

REGULAMENTO


REGULAMENTO E NORMAS DE PARTICIPACIÓN

  • Artículo 1: Denominación.

O 1º Paseo Ciclista Senda do Mero, celebraráse o Sabado 08 de Xuño de 2013 as 17:00 horas,  estará organizada polo Concello de Cambre e a Peña Ciclista Monte Xalo.
A saída terá lugar nas portas do Concello de Cambre, e a chegada estará situada no campo de fútbol Dani Mallo.

  • Artículo 2: Carácter da ruta.

Popular e non competitiva.
Menores obrigatoriamente acompañados por un pai, tutor ou adulto autorizado. No caso de non ir acompañado polo propio pai ou tutor, deberán cubrir o impreso que achegamos na nosa web (Autorización paterna), e que deberá vir asinado polo pai e pola persona responsable do menor.
Os menores con idades comprendidas entre 14 e 18 anos, non precisarán acompañante, pero sí a debida autorización asinada.

  • Artículo 3: Distancia e percorrido.

A ruta ciclista ten un percorrido aproximado de 12 kms.  Con saída do Concello de Cambre ata o paseo fluvial, onde na área recreativa de Peiraio faremos un reagrupamento e voltaremos pola riveira oposta. En terreo predominantemente chan, e una dificultade tanto técnica como física de un nivel baixo.
Os organizadores reservánse o dereito de modificar o percorrido cando as circunstancias así o recomenden.

  • Artículo 4: Inscripcións.A inscripción e gratuita.
Na nosa web  www.pcmontexalo.com
Desde o día 13 de Maio ata as 16:30 horas do día da ruta.
Haberá que cubrir e enviar un formulario por cada participante.
Os menores precisarán autorización paterna que poderán descargar da nosa web www.pcmontexalo.com a cual entregarán firmada a Organización no momento de retirar o dorsal.

  • Artículo 5: Recollida de dorsais.

Na porta do Concello o día da proba dende as 15:30 ata as 16:30 horas.

  • Artículo 6: Participantes.

Considéranse participantes na 1º Paseo Ciclista Senda do Mero quenes se houbesen inscrito, porten o dorsal nun lugar visible, se ateñan rigurosamente o  horario e percorrido establecido pola Organización e circulen entre os vehículos que sinalizan a apertura e o peche da ruta, coas bandeiras vermella e verde repectivamente.
Durante todo o percorrido “O USO DO CASCO E OBRIGATORIO”.
Recoméndase o levar consigo a Tarxeta Sanitaria.

  • Artículo 7:

A Organización declina toda responsabilidade naqueles casos que por neglixencia ou falta de cumprimento da Ley ou do Código de Circulación, así como das instruccións dadas polo personal habilitado pola organización, poidéranse producir danos físicos ou morais, propios ou a terceiros, así como outro tipo de prexuicios ou accidentes que por estas causas poideran ocasionar.

  • Artículo 8:

A Organización  resérvase o dereito de excluir da ruta ciclista, a aquela persoa que non observe o comportamento debido, ou faga caso omiso das indicacións que reciba por parte dos membros da organización.

  • Artículo 9:

O participante na proba autoriza o emprego de fotografías propias, sempre que o seu uso garde relación ca proba na que se inscribe.
A organización garante o cumplimento da lei de protección de datos, e de acordo ca lei orgánica 15/1999, o participante queda informado e presta o seu consentimento o emprego dos seus datos no desenvolvemento dos trámites propios do desenvolvemento do evento.
A participación nesta ruta ciclista, implica a aceptación do regulamento. O seu descoñecemento, non exime o participante do seu cumprimento.
Todalas novas sobre a proba poderán seguirse no sitio web  www.pcmontexalo.com.

  • Artículo 10: Carácter solidario.

Cada participante no evento poderá aportar libremente “un kilo de solidaridade” de productos de alimentación non perecedeiros que se destinarán o Banco de Alimentos Municipal.
Depositaríanse a retirada dos dorsais.Ningún comentario:

Publicar un comentario

Nota: só un membro deste blog pode publicar comentarios.